Specjalistyczne usługi dronem – nowość w naszej ofercie

Specjalistyczne usługi dronem – nowość w naszej ofercie

Miło nam jest poinformować, że poszerzamy swoją ofertę o specjalistyczne usługi dronem. Od teraz wykonujemy skanowanie terenu za pomocą naszego najnowszego drona – Phantom 4 RTK DJI. Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie i Twojego ogrodu, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Fotogrametria niskiego pułapu – co to jest i kiedy się przydaje

Fotogrametria niskiego pułapu to jedna z technologii, które umożliwiają pozyskiwanie danych geoprzestrzennych. Jest to możliwe, dzięki zastosowaniu drona, który wykonuje zdjęcia za pomocą kamer umieszczonych na swoim pokładzie.

Ortofotomapy i pomiary dronem

Za pomocą drona wykonywane są zdjęcia wysokiej jakości, na podstawie których tworzona jest tzw. ortofotomapa. Zawiera ona informacje o stanie pokrycia i zagospodarowania terenu. Nie jest ona tylko zwykłym zdjęciem – można na niej dokonywać dokładnych pomiarów odległości oraz powierzchni.

Ortofotomapa powstaje w szybki sposób, dlatego metoda ta cieszy się coraz większą popularnością. Pozyskane pomiary są precyzyjne i dokładne. Z użyciem tej metody można dokonywać pomiarów obiektów budowlanych i topograficznych, np. działek i terenów uprawnych.

DSM i DTM – modele terenu

Fotogrametria niskiego pułapu umożliwia stworzenie cyfrowych modeli, które obrazują ukształtowanie terenu działki. Wyróżniamy dwa rodzaje modeli:

• Cyfrowy Model Powierzchni (DSM) – przedstawia ukształtowanie terenu wraz z obiektami, które się na nim znajdują (budynki, rośliny, itd.)

• Cyfrowy Model Terenu (DTM) – przedstawia tylko ukształtowanie powierzchni działki bez dodatkowych elementów wystających ponad powierzchnię

Metoda ta charakteryzuje się dużą dokładnością, jest szybka i stosunkowo tania.

Modelowanie 3D – modele obiektów budowlanych

Za pomocą drona możemy także tworzyć modele 3D działki i obiektów, które się na niej znajdują oraz modele 3D w formie siatki MESH. Podczas pracy drona pozyskiwana jest tzw. „chmura punktów”, na podstawie której tworzony jest trójwymiarowy model. Zaletą tej metody jest możliwość obrazowania obiektów, które bez użycia drona byłyby trudnodostępne.


 Inspekcja wizyjna i analiza zmian za pomocą drona

Praca drona umożliwia wykonywanie zdjęć z lotu ptaka oraz przeprowadzenie analizy zmian i postępu prac. W szybki i precyzyjny sposób można także dokonać oceny szkód spowodowanych niekorzystną pogodą oraz przeprowadzić inspekcje wizyjne dla obiektów trudnodostępnych z powierzchni ziemi.

Zdjęcia z lotu ptaka

Za pomocą drona możemy wykonać także zdjęcia z lotu ptaka. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób uzyskamy dokładny obraz powierzchni działki, na której prowadzone będą prace.

 Inspekcje wizyjne

Inspekcje wizyjne przeprowadzane są wtedy, kiedy dostęp do badanego obiektu jest utrudniony z powierzchni ziemi lub wymaga specjalistycznego sprzętu. Wykorzystanie drona znacznie przyspieszy uzyskanie wyników pomiaru oraz obniży koszty inspekcji.

Ocena szkód

Fotografie wykonane za pomocą drona mogą także posłużyć do oceny szkód wywołanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne lub przez człowieka. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku terenów o dużej powierzchni, gdzie do zobrazowania szkód mogą być konieczne zdjęcia z powietrza.

Analiza zmian i postępu prac

Dzięki pracy drona możliwe jest wykonywanie zdjęć danej działki w określonych przedziałach czasowych. Powstały materiał dokładnie obrazuje, jakie zmiany zachodziły na kolejnych etapach przeprowadzanych prac w ogrodzie czy na działce.


Usługi dronem w Garden – podsumowanie

Wykonywanie zdjęć i pomiarów za pomocą drona jest niezwykle szybkie, stosunkowo tanie oraz precyzyjne. Wykorzystanie tej metody pozwala na zobrazowanie powierzchni działki i obiektów, które się na niej znajdują.

Dzięki użyciu drona możliwe jest stworzenie ortofotomapy, zaawansowanych modeli terenu (DSM i DTM) oraz trójwymiarowych modeli działki. Dron przydaje się również do wykonywania zdjęć z lotu ptaka, przeprowadzania inspekcji wizyjnej, oceny szkód oraz analizy zmian i postępu prac.


0/5
Ilość ocen:
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Dodaj opinię